• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • LinkedIn

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ NEXON

มีผลวันที่: 2018.5.21

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่บริษัท NEXON และสำนักงานสาขาของบริษัทและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันเป็น “NEXON”) จัดการและปกป้องข้อมูลซึ่งเราได้รวบรวมผ่านเว็บไซต์ เกม แอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ และผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์และบริการที่เราได้ดำเนินการให้บริการ และเชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกรวมกันเป็น “บริการ”ของเรา)

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลกับเราเมื่อท่านได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นและเมื่อท่านใช้บริการ อีกทั้งเราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลที่ท่านให้กับเรา เมื่อท่านได้ลงทะเบียน ทำการติดต่อกับเราโดยตรง หรือเมื่อใช้บริการนั้น ท่านอาจเลือกข้อมูลที่ท่านจะให้แก่เรา ซึ่งรวมถึง

• ข้อมูลการติดต่อ รวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หรือที่อยู่อีเมล

• ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึง ชื่อผู้ใช้งาน ชื่อเล่น รหัสผ่าน และรูปภาพโปรไฟล์

• ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ รวมถึง อายุ เพศ และประเทศของท่าน

• รายชื่อผู้ติดต่อของที่อยู่ในสมุดรวบรวมที่อยู่ (address book) ในอุปกรณ์ของท่าน และบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน

ข้อมูลการชำระเงินซึ่งผู้ดำเนินการในการชำระเงินของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อท่าน ทำการซื้อ

• การติดต่อทางจดหมายที่ท่านส่งให้แก่เรา

การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เมื่อท่านติดต่อสื่อสารหรือแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นผ่านการให้บริการซึ่งรวมถึงการโพสภาพหรือการติดต่อสื่อสารทางการพูดหรือการเขียนข้อความนั้นเราอาจเข้าถึงและจัดเก็บเนื้อหาของการติดต่อสื่อสารเหล่านั้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเว้นแต่การเข้าถึงและการจัดเก็บดังกล่าวเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย โดยท่านยินยอมให้เราทำการบันทึก จัดเก็บและเปิดเผยการติดต่อสื่อสารและข้อมูลดังกล่าวที่ท่านได้ส่งหรือได้รับซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อตกลงในการให้บริการและสัญญาอนุญาตสำหรับผู้ใช้งาน

การใช้บริการ เราเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านใช้บริการของเรา รวมถึงไอพีแอดเดรส (“IP”) และตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่ถูกกำหนดให้กับอุปกรณ์และแอพพลิเคชันของท่านเมื่อท่านเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรือใช้บริการ ประเภทของบราวน์เซอร์ รุ่นของบราวน์เซอร์ การตั้งค่าภาษาบราวน์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ชื่อและประเภทของอุปกรณ์ ที่อยู่MAC และตัวบ่งชี้ อื่น ๆ ของอุปกรณ์ของท่าน ข้อมูลจากอุปกรณ์ของท่าน (รวมถึง ข้อมูลจากหรือที่เกี่ยวกับฮาร์ดไดร์ฟ (Hard Drive) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บของท่าน ซีพียู (Central Processing Unit) แรม (Random Access Memory) การ์ดวิดีโอ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ได้ติดตั้งในอุปกรณ์ของท่าน) ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน้าเพจต่าง ๆ ที่ท่านได้เยี่ยมชมก่อนและหลังการใช้บริการ วันและเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ข้อมูลการดาวน์โหลด ลิงค์เชื่อมโยงที่ท่านคลิกและบริเวณที่ท่านเห็นภายในการให้บริการ ข้อมูลตัวชี้วัดและการใช้งานเกม และข้อมูล Log พื้นฐานของเครื่องแม่ข่าย(standard server log) ซึ่งเรายังได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีกรณีเกิดข้อผิดพลาดหรือมีการพบปัญหาในการให้บริการ รวมถึงข้อมูลระบบและข้อมูลของไดร์ฟเวอร์ เราอาจเก็บรวบรวมหรืออาจได้รับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ส่งสัญญาณจีพีเอส (GPS) ของท่าน การเชื่อมต่อบลูทูธ เครือข่ายไวไฟ (WiFi) ที่ใกล้เคียงและข้อมูลของอุปกรณ์ในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม การอนุญาตของอุปกรณ์ของท่าน อีกทั้งเราอาจได้รับตำแหน่งที่ตั้งจากไอพีแอดเดรสของท่าน

ข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่น ๆ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะและที่เป็นไปในทางการค้าที่มีอยู่ (ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) ซึ่งเราอาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ที่เราได้รับจากหรือเกี่ยวข้องกับท่าน อีกทั้งเราอาจได้รับข้อมูลจากบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นบุคคลภายนอก เมื่อท่านหรือผู้ใช้งานคนอื่น ๆ เลือกที่จะเชื่อมต่อกับบริการดังกล่าว

2. วิธีที่เราใช้ข้อมูล

เราอาจใช้ บันทึก จัดระบบ จัดเก็บ อัพเดทหรือปรับปรุง เรียกคืนข้อมูล ลบ หรือประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยการใช้งานแบบแมนวลหรืออัตโนมัติ

ผู้ดำเนินการในการชำระเงินของเราจะใช้ข้อมูลการชำระเงินเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมหรือเพื่อประการอื่นตามกฎหมายเสร็จสิ้นสมบูรณ์

อีกทั้ง เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อ

•ให้บริการและนำส่งผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่ถูกร้องขอ รวมถึงการสนับสนุนทางเทคนิคและตอบคำถามและข้อคิดเห็นของท่าน

•ส่งอีเมล แจ้งเตือนโดยการพุช(Push) ส่งข้อความตัวอักษร การเตือน และการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราและผลิตภัณฑ์ของหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลือกของท่าน

•ปรับแต่งและนำส่งเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านจะพบเห็นเมื่อใช้บริการของเราหรือบนเว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลือกของท่าน

•เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไป ซึ่งท่านอาจใช้เพื่อทำการวิเคราะห์การใช้บริการของท่าน ปรับแต่งโฆษณาและให้บริการและปรับปรุงบริการ

•วิเคราะห์และจัดการปัญหาในกิจกรรมที่ต้องห้าม รวมถึงโดยการให้ความช่วยเหลือต่อความพยายามของเราในการตรวจตราผู้ใช้งานที่อาจพัฒนาหรือใช้การเจาะระบบ(hacks) หรือกลโกง (cheats) เอาเปรียบผู้ใช้งานคนอื่น ๆ และเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงในการให้บริการและสัญญาอนุญาตสำหรับผู้ใช้งานของเรา

•วิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ และผลิตภัณฑ์และการให้บริการใหม่ ๆ รวมถึงการดำเนินงานและการนำส่งแบบสำรวจ ผลสำรวจ และการวิจัย

ส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายของ NEXON อ้างอิงเพื่อดำเนินการกับข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อ:

•ผลประโยชน์ตามกฎหมายของNEXON รวมถึงที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น และตามความจำเป็นเพื่อการให้บริการ

•การปฏิบัติตามกฎหมายของNEXON

•การดำเนินการตามข้อกำหนดในการให้บริการและสัญญาอนุญาตสำหรับผู้ใช้งานระหว่าง NEXON และผู้ใช้งาน

•ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบและใช้สิทธิภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

•ความยินยอมของผู้ใช้งานที่มีอยู่นั้น อาจถูกเพิกถอนได้ทุกเมื่อในภายหลังโดยการติดต่อเรา โดยไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ทางกฎหมายในกระบวนการซึ่งเป็นไปตามความยินยอมก่อนการถูกเพิกถอน เราดำเนินการตามการให้ความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่เจาะจง การใช้งานคุกกี้ที่เจาะจง การเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งพิกัดที่แม่นยำ การรวมกันของข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการให้หรือเพิกถอนความยินยอมของท่าน โปรดดูที่ ตัวเลือกของท่าน

3. เมื่อข้อมูลถูกแบ่งปัน

เรากำหนดขอบเขตเมื่อเราแบ่งปันข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:

ภายใน NEXON เราแบ่งปันข้อมูลระหว่างบรรดาบริษัท NEXON

หุ้นส่วนทางธุรกิจ เราแบ่งปันข้อมูลให้กับหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและบรรดาผู้ให้บริการ รวมไปถึงบริษัทที่ดำเนินการในการชำระเงินและบริษัทเกตเวย์ บริการแพลตฟอร์ม ผู้พัฒนาเกม ผู้เผยแพร่เกม บริการสนับสนุนลูกค้า การจัดเก็บคลาวด์และผู้ให้บริการโฮสติ้ง บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ (ผู้ซึ่งอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านใช้บริการหรือเมื่อท่านเชื่อมต่อบริการกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน) และบริษัทวิเคราะห์และโฆษณา เพื่อช่วยให้เราให้บริการและปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินธุรกิจของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นส่วนทางธุรกิจดังกล่าวนี้ โปรดติดต่อเรา

ผู้ใช้งานคนอื่นๆ โปรไฟล์ของท่านรวมไปถึงชื่อผู้ใช้ของท่านและรูปภาพซึ่งท่านอาจได้ให้ไว้ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านในบริการของเรา อาจจะปรากฏแก่ผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ในบริการของเราหรือเว็บไซต์และการให้บริการของบุคคลภายนอก ยกตัวอย่างเช่น ผลเกมของท่าน คะแนน ข้อมูลโปรไฟล์ของท่านอาจถูกทำให้เห็นได้โดยผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ในบริการของเรา และหากท่านเลือกเชื่อมต่อกับเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ก็อาจถูกทำให้เห็นโดยผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เราอาจมอบข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอกเมื่อเราเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือบังคับใช้กฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อที่จะปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ NEXON รวมถึงบังคับใช้ข้อตกลงในการให้บริการและสัญญาอนุญาตสำหรับผู้ใช้งานและอื่น ๆ หรือเมื่อเราเชื่อว่าได้เกิดเหตุฉุกเฉินที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของท่าน ของบุคคลอื่น หรือต่อสาธารณะ

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับบริษัท หาก NEXON มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับบริษัท เช่น การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทอื่น การขายสินทรัพย์ หรือกรณีการล้มละลายที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้ว เราอาจโอนข้อมูลของท่านให้กับองค์กรที่รับช่วงต่อธุรกรรมดังกล่าวตามกฎหมายที่บังคับใช้

โดยความยินยอมของท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ซึ่งถูกเปิดเผยแก่ท่านในขณะที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเป็นไปตามความยินยอมของท่าน

4. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เมื่อท่านใช้บริการหรือโต้ตอบอีเมลที่ส่งจากเรา เราและหุ้นส่วนของเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบริการของท่านโดยใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก (Pixel Tags) การจัดเก็บโลคอล (Local Storage) และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

คุกกี้คือชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของไฟล์ที่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะถูกเก็บรักษาบนอุปกรณ์ของท่าน พิกเซลแท็ก (Pixel Tags) คือภาพขนาดเล็กมาก ๆ หรือชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของข้อมูลที่ฝังตัวอยู่ในภาพ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ “เว็บเบคอน” (Web Beacon) หรือ “เคลียร์จีฟส์” (Clear GIFs) ซึ่งสามารถจดจำคุกกี้ เวลาและวันที่ที่เพจได้รับการเข้าชม คำอธิบายของเว็บไซต์ว่าพิกเซลแท็กมีอยู่ที่ใด และข้อมูลที่คล้ายคลึงกันจากอุปกรณ์ของท่าน การจัดเก็บโลคอล(Local Storage) มีลักษณะคล้ายคุกกี้ แต่จะสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าและสามารถจัดเก็บไว้ที่อื่น ๆ ในอุปกรณ์ของท่าน

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (เรียกรวมกันเป็น “คุกกี้”) สำหรับฟังก์ชั่นการใช้งานและวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

การใช้งาน วัตถุประสงค์
การวิเคราะห์และวิจัย เราใช้การวิเคราะห์และวิจัยคุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้บริการอย่างไร รวมทั้งจำนวนทั้งหมดของผู้ใช้บริการ และประเภทของอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้ เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อรวบรวมป็นรายงานข้อมูลของผลรวมและข้อมูลการยกเลิกการระบุตัวตน (de-identified) และเพื่อช่วยในการปรับปรุงการให้บริการ
การระบุตัวตน คุกกี้เหล่านี้จะช่วยเราในการระบุตัวตนผู้ใช้งานของเราเพื่อที่ท่านสามารถพบกับความบันเทิงในการใช้บริการและใช้งานได้อย่างเต็มที่เมื่อท่านได้ลงชื่อเข้าใช้งาน

คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นและไม่สามารถทำการปิดกั้นถ้าท่านต้องการใช้บริการ

การใช้งานและสมรรถนะในการให้บริการ เราใช้ฟีเจอร์การใช้งานคุกกี้สำหรับติดตามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลว่าการบริการของเรามีสมรรถนะเป็นอย่างไร เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อแปลเป็นรายงานและเพื่อช่วยในการปรับปรุงการบริการ
การรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ในการให้บริการ เราใช้คุกกี้ด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยในการให้บริการของเรา เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้ด้านความปลอดภัยและการบริการที่สมบูรณ์พร้อมไปกับสิ่งอื่น ๆ เพื่อทำการระบุถึงกิจกรรมที่เป็นการฉ้อฉลและไม่เหมาะสมตาม เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงในการให้บริการและสัญญาอนุญาตสำหรับผู้ใช้งาน และเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้งานของเรา

คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นและไม่สามารถทำการปิดกั้นถ้าท่านต้องการใช้บริการ

การโฆษณา เราใช้คุกกี้โฆษณาเพื่อปรับแต่งการโฆษณาที่จะถูกทำให้ปรากฏแก่ท่านในการให้บริการของเรา และเว็บไซต์และการบริการของบุคคลภายนอก

 

เราอนุญาตให้บุคคลภายนอก รวมถึงผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ เครือข่ายการโฆษณา และผู้ให้บริการการโฆษณาอื่น ๆ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านทางแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์ที่แตกต่างกันโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้ทำการแสดงโฆษณาในบริการของเราและสื่อออนไลน์ที่อื่น ๆ ในเว็บไซต์และบริการซึ่งถูกปรับแต่งตามความสนใจ ตามความชอบและตามลักษณะของท่าน ท่านสามารถควบคุมการใช้งานและเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวผ่านทางตัวเลือกของท่าน

ท่านให้ความยินยอมต่อการใช้งานคุกกี้ที่ไม่จำเป็นและวิธีการทางเทคโนโลยีตามความหมายอื่น ๆ ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยจะไม่กระทบต่อสิทธิใด ๆ ที่ท่านมีอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้ไปจนกว่าจะได้ปฏิเสธการใช้งานของเราในภายหลัง

5. ตัวเลือกของท่าน

NEXON ได้มอบตัวเลือกที่หลากหลายให้แก่ท่านเพื่อควบคุมการใช้งานและการแบ่งปันข้อมูลของท่าน รวมถึง:

การติดต่อสื่อสารทางอีเมล ท่านอาจเลือกที่จะไม่รับข้อความอีเมลเชิงพาณิชย์จากเราโดยทำตามวิธีการยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ระบุไว้ในอีเมลของเรา โปรดทราบว่าแม้ว่าท่านได้เลือกที่จะไม่รับข้อความอีเมลเชิงพาณิชย์ไปแล้ว แต่ท่านอาจยังคงได้รับข้อความที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน ธุรกรรมของท่าน และข้อความที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ อุปกรณ์ของท่านอาจสามารถทำให้ท่านควบคุมการเก็บข้อมูลของตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่มีความแม่นยำและไม่ว่าข้อมูลนี้จะถูกแบ่งปันให้กับบุคคลภายนอกผ่านการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของท่านหรือไม่ก็ตามโปรดทราบว่าท่านอาจจำเป็นต้องปรับการตั้งค่าหลายประการเพื่อเลือกที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลตำแหน่งที่แม่นยำซึ่งมิใช่เพียงการอนุญาตที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของท่านเท่านั้นหากท่านเลือกที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลตำแหน่งที่แม่นยำแล้วเราอาจยังคงได้รับตำแหน่งที่ตั้งอย่างคร่าว ๆ ของท่านจากที่อยู่ไอพีแอดเดรสของท่านและจากข้อมูลอื่น ๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่าน

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ท่านอาจสามารถปฏิเสธหรือปิดการใช้งานคุกกี้โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บบราวน์เซอร์ของท่าน เนื่องจากเว็บบราวน์เซอร์แต่ละอันมีความแตกต่างกัน โปรดดูคำแนะนำที่ให้ไว้โดยเว็บบราวน์เซอร์ของท่าน(โดยทั่วไปจะอยู่ในส่วนของ “ความช่วยเหลือ”)โปรดทราบว่าท่านอาจจำเป็นต้องเพิ่มขั้นตอนในการปฎิเสธหรือการปิดการใช้งานการจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ยกตัวอย่างเช่น Adobe Local Shared Objects ซึ่งสามารถถูกควบคุมผ่านทางคำสั่งบนหน้าเพจการจัดการการตั้งค่าของอโดบี้ (Adobe Setting Manager page) การลบคุกกี้ในบราวน์เซอร์ของท่านอาจมีบางกรณีที่เป็นการยกเลิกตัวเลือกของท่านสำหรับการโฆษณาที่ท่านสนใจ  หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธ ปิด หรือลบคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันแล้ว ท่านอาจไม่สามารถใช้การใช้บริการบางส่วนได้

การห้ามสัญญาณการติดตามและกลไกที่คล้ายกัน ในบางเว็บบราวน์เซอร์นั้นอาจส่งสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ไปยังเว็บไซต์ซึ่งผู้ใช้ใช้ติดต่อสื่อสาร ปัจจุบัน NEXONไม่ได้ดำเนินการ โต้ตอบต่อสัญญาณเหล่านี้

โฆษณาตามความสนใจ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถปิดโฆษณาทุกประเภทได้ แต่ท่านจะสามารถทำการควบคุมว่าจะรับโฆษณาตามความสนใจซึ่งเป็นไปตามข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมหรือได้รับเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของท่านและความสนใจในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และไปจนถึงเว็บไซต์และการให้บริการที่ไม่ใช่กิจการในเครือของบริษัทและอุปกรณ์ที่แตกต่างของท่าน ท่านอาจเลือกที่จะไม่รับโฆษณาตามความสนใจจากบริษัทที่เข้าร่วมในโปรแกรมกำกับดูแลตนเอง เช่น โครงการเครือข่ายโฆษณา (Network Advertising Initiative) (US) และพันธมิตรการโฆษณาดิจิตอล (Digital Advertising Alliance) (US) อีดีเอเอ (EDAA) (EU) และดีเอเอซี (DAAC) (Canada) โดยทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนเว็บไซต์เหล่านั้น หากท่านกำลังใช้ แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ท่านอาจจำเป็นที่จะต้องเลือกปฏิเสธโฆษณาตามความสนใจในอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านหรือผ่านทางแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบจากอุปกรณ์ของท่านและการตั้งค่า แอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ โปรดทราบว่าตัวเลือกในการปฏิเสธของท่านนั้นจะใช้สำหรับบราวน์เซอร์และอุปกรณ์ที่ท่านกำลังใช้งานเมื่อท่านเลือกปฏิเสธเท่านั้น

การอนุญาตเกมและอุปกรณ์อื่น ๆ ท่านอาจสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้สำหรับการแจ้งเตือนพุช การแบ่งปันบันทึกที่อยู่ และข้อมูลอื่น ๆ หรือฟีเจอร์การใช้งานภายในการให้บริการหรือการอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ของท่าน โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในการตั้งค่าการให้บริการและอุปกรณ์ของท่าน สำหรับการหยุดการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเกมของ NEXON นั้น ท่านสามารถที่ยกเลิกการติดตั้งเกมโดยขั้นตอนปกติสำหรับการยกเลิกการติดตั้งที่มีอยู่ที่อุปกรณ์ของท่านหรือสถานที่ซื้อขายแอพพลิเคชันหรือเครือข่ายซึ่งท่านได้ติดตั้งลงในเกม

สิทธิในข้อมูลและการเพิกถอนความยินยอม

กฎหมายในประเทศของท่านอาจให้สิทธิแก่ท่านในการร้องขอเพื่อเข้าถึง แก้ไข จำกัด โอน คัดลอก หรือลบข้อมูลของท่าน หรือร้องขอให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่านหรือลบบัญชีของท่าน หรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของท่าน หากท่านเพิกถอนความยินยอมของท่านแล้ว เราจะหยุดประมวลผลข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว แต่จะไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ภายใต้ความยินยอมของท่าน ซึ่งเราจะโอนข้อมูลของท่านตามการร้องขอที่เหมาะสมของท่านหากทำได้โดยทางเทคโนโลยีและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้ โดยคำขอเพื่อการเพิกถอนความยินยอม จำกัด หรือหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่าน หรือลบบัญชีหรือข้อมูลของท่านอาจมีผลทำให้ไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการหรือฟีเจอร์การใช้งานบางประการได้ ในการใช้สิทธิของท่านตามที่สอดคล้องกับกฎหมายนั้น โปรดติดต่อเรา

6. เด็ก

เราไม่อาจทราบได้ถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรืออายุที่กำหนดไว้เป็นประการอื่นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ) โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ปกครองหรือเว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

7. วิธีที่เราดูแลความปลอดภัยของข้อมูล

เราควบคุมดูแลในการป้องกันข้อมูลของท่านทั้งทางด้านกายภาพ ในแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบ และอย่างเป็นขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผลและด้วยความเหมาะสม ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลต่อการสูญเสีย การใช้ในทางที่ผิด หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม ก็จะไม่รับประกันว่าระบบจัดเก็บหรือการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจะปลอดภัยได้ ซึ่งข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะถูกเก็บรักษาตราบเท่าที่มีเหตุตามความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

8. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจถูกถ่ายโอนไปยังประเทศอื่น ๆ นอกจากประเทศของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดเข้าใจว่าประเทศเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงเกาหลี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา อาจไม่มีการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในระดับเดียวกับสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศของท่าน และท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศเหล่านี้เพื่อการประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้การถ่ายโอนเหล่านี้มีความจำเป็นต่อข้อกำหนดของการให้บริการของเราและการดำเนินการของข้อตกลงในการให้บริการและสัญญาอนุญาตสำหรับผู้ใช้งาน

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ในกรณีนี้ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้โดยการโพสนโยบายที่ปรับปรุงแล้วผ่านทางการให้บริการหรือเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ การเปลี่ยนแปลง ใด ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากระยะเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

10. ติดต่อเรา

ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของเรา โปรดติดต่อผู้เผยแพร่การให้บริการของ NEXON ผู้ที่เป็นผู้ควบคุมซึ่งรับผิดชอบข้อมูลของท่าน:

ผู้เผยแพร่ ข้อมูลในการติดต่อ
NEXON Co., Ltd. Ark Hills South Tower 6F, 1-4-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

privacy@nexon.co.jp

Nexon America Inc. (PC and Console) 222 N. Sepulveda Blvd, Suite 300, El Segundo, CA 90245, United States of America

na_nx_legal@nexon.com

NEXON M Inc. (Mobile)

 

6121 Hollis Street, Suite 6

Emeryville, CA 94608

United States of America

http://www.nexonm.com/support/

Nexon Korea Corporation 7 Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea;

m-support@nexon.com

กฎหมายในประเทศของท่านอาจอนุญาตให้ท่านยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการปกป้องข้อมูลในประเทศของท่านหากท่านเชื่อว่าการประมวลผลของNEXON เกี่ยวกับข้อมูลของท่านเป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น

VeraSafe ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของ Nexon ในสหภาพยุโรปในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลตามมาตรา 27 ของกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรปและคำถามของคุณเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ VeraSafe ที่:

VeraSafe Czech Republic s.r.o
Klimentská 46
Prague 1, 11002
Czech Republic

แบบฟอร์มในการติดต่อ : https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative